Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Saarijärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 8 441
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 932
Valdeltagande 58,7% Godkända röster 2008 5 348
Valdeltagande 2008 62,2% Godkända röster 2011 5 443
Valdeltagande 2011 63,9% Förkastade röster 19
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 42,5 16 2 096 -3,6 -1 -367 +7,8 +207
SDP 23,5 9 1 160 -0,7 0 -135 +5,8 +196
Sannf 11,2 4 551 +7,8 +3 +368 -7,1 -443
Saml 10,3 3 510 -2,0 -1 -149 -3,3 -234
KD 4,7 1 232 +1,6 0 +67 -2,6 -164
VÄNST 4,6 1 229 -0,4 0 -41 -0,6 -54
Gröna 2,9 1 145 -2,9 -1 -168 +0,6 +19
Pir 0,2 0 9 +0,2 0 +9 -0,2 -10

Mellersta Finlands valkrets - Saarijärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 8 441
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 932
Valdeltagande 58,7% Godkända röster 2008 5 348
Valdeltagande 2008 62,2% Godkända röster 2011 5 443
Valdeltagande 2011 63,9% Förkastade röster 19
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 43,6 41,2 42,5 1 157 939 2 096 16 -3,6 -367 -1 +7,8 +207
SDP 21,9 25,4 23,5 582 578 1 160 9 -0,7 -135 0 +5,8 +196
Sannf 11,8 10,5 11,2 312 239 551 4 +7,8 +368 +3 -7,1 -443
Saml 10,9 9,7 10,3 290 220 510 3 -2,0 -149 -1 -3,3 -234
KD 4,7 4,7 4,7 124 108 232 1 +1,6 +67 0 -2,6 -164
VÄNST 4,8 4,4 4,6 128 101 229 1 -0,4 -41 0 -0,6 -54
Gröna 2,2 3,8 2,9 59 86 145 1 -2,9 -168 -1 +0,6 +19
Pir 0,0 0,4 0,2 1 8 9 0 +0,2 +9 0 -0,2 -10