Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Egentliga Finlands valkrets - Sagu - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 391
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 625
Valdeltagande 68,3% Godkända röster 2008 1 624
Valdeltagande 2008 69,4% Godkända röster 2011 1 749
Valdeltagande 2011 74,5% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 45,0 10 732 +0,4 0 +7 +11,2 +140
Saml 18,8 4 305 -4,5 -1 -73 -0,5 -32
SDP 13,9 3 226 -3,8 -1 -61 +1,0 0
Sannf 9,7 2 157 +9,7 +2 +157 -7,6 -145
KD 7,1 1 115 -1,6 -1 -26 +5,4 +86
Gröna 4,4 1 71 +1,7 +1 +27 0,0 -6
F11 1,2 0 19 +1,2 0 +19 +0,7 +10

Egentliga Finlands valkrets - Sagu - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 391
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 625
Valdeltagande 68,3% Godkända röster 2008 1 624
Valdeltagande 2008 69,4% Godkända röster 2011 1 749
Valdeltagande 2011 74,5% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 47,0 43,6 45,0 320 412 732 10 +0,4 +7 0 +11,2 +140
Saml 17,9 19,4 18,8 122 183 305 4 -4,5 -73 -1 -0,5 -32
SDP 14,4 13,6 13,9 98 128 226 3 -3,8 -61 -1 +1,0 0
Sannf 10,0 9,4 9,7 68 89 157 2 +9,7 +157 +2 -7,6 -145
KD 5,7 8,1 7,1 39 76 115 1 -1,6 -26 -1 +5,4 +86
Gröna 4,1 4,6 4,4 28 43 71 1 +1,7 +27 +1 0,0 -6
F11 0,9 1,4 1,2 6 13 19 0 +1,2 +19 0 +0,7 +10