Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Salla - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 486
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 273
Valdeltagande 65,6% Godkända röster 2008 2 224
Valdeltagande 2008 60,8% Godkända röster 2011 2 450
Valdeltagande 2011 67,7% Förkastade röster 14
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 41,5 12 943 -7,1 -2 -138 +1,7 -33
Sannf 19,9 5 452 +19,9 +5 +452 -1,0 -59
VÄNST 18,2 5 413 -9,3 -2 -198 -6,9 -200
Saml 10,3 3 235 -2,8 0 -57 +4,5 +91
SDP 10,1 2 230 -0,7 -1 -10 +4,6 +94

Lapplands valkrets - Salla - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 486
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 273
Valdeltagande 65,6% Godkända röster 2008 2 224
Valdeltagande 2008 60,8% Godkända röster 2011 2 450
Valdeltagande 2011 67,7% Förkastade röster 14
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 43,0 39,4 41,5 569 374 943 12 -7,1 -138 -2 +1,7 -33
Sannf 19,5 20,4 19,9 258 194 452 5 +19,9 +452 +5 -1,0 -59
VÄNST 20,5 14,9 18,2 271 142 413 5 -9,3 -198 -2 -6,9 -200
Saml 8,6 12,7 10,3 114 121 235 3 -2,8 -57 0 +4,5 +91
SDP 8,4 12,5 10,1 111 119 230 2 -0,7 -10 -1 +4,6 +94