Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Sastamala - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -17
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 20 660
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 12 790
Valdeltagande 62,2% Godkända röster 2008 13 691
Valdeltagande 2008 66,9% Godkända röster 2011 13 833
Valdeltagande 2011 68,2% Förkastade röster 53
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 25,4 16 3 254 -4,8 -11 -885 +1,4 -68
C 25,4 15 3 248 +1,7 -6 0 +7,2 +737
SDP 18,5 11 2 365 -2,2 -2 -467 +0,6 -116
Sannf 13,3 8 1 696 +9,4 +6 +1 161 -10,2 -1 550
VÄNST 7,1 4 913 -0,9 -1 -190 +1,1 +71
KD 5,5 3 709 +0,4 0 +7 +0,7 +42
Gröna 4,6 2 585 +0,1 -1 -29 +1,0 +87
F11 0,2 0 20 +0,2 0 +20 -0,3 -39

Birkalands valkrets - Sastamala - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -17
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 20 660
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 12 790
Valdeltagande 62,2% Godkända röster 2008 13 691
Valdeltagande 2008 66,9% Godkända röster 2011 13 833
Valdeltagande 2011 68,2% Förkastade röster 53
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 26,4 24,7 25,4 1 490 1 764 3 254 16 -4,8 -885 -11 +1,4 -68
C 24,6 26,0 25,4 1 388 1 860 3 248 15 +1,7 0 -6 +7,2 +737
SDP 18,7 18,3 18,5 1 055 1 310 2 365 11 -2,2 -467 -2 +0,6 -116
Sannf 13,2 13,3 13,3 745 951 1 696 8 +9,4 +1 161 +6 -10,2 -1 550
VÄNST 7,8 6,6 7,1 441 472 913 4 -0,9 -190 -1 +1,1 +71
KD 5,4 5,7 5,5 303 406 709 3 +0,4 +7 0 +0,7 +42
Gröna 3,8 5,2 4,6 212 373 585 2 +0,1 -29 -1 +1,0 +87
F11 0,1 0,2 0,2 8 12 20 0 +0,2 +20 0 -0,3 -39