Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Savitaipale - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 183
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 202
Valdeltagande 69,3% Godkända röster 2008 2 260
Valdeltagande 2008 67,1% Godkända röster 2011 2 220
Valdeltagande 2011 68,7% Förkastade röster 5
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 43,6 10 960 +2,2 -2 +24 +4,9 +100
Sannf 15,2 3 335 +11,2 +2 +244 -5,8 -131
Saml 13,8 3 304 -1,4 -1 -39 -0,8 -20
KD 9,4 2 207 -1,2 -1 -32 +4,0 +87
YL Pro 8,1 2 178 - - - - -
SDP 7,4 1 163 -2,6 -1 -63 -5,6 -125
VÄNST 2,5 0 55 -0,2 -1 -5 -1,5 -33

Kymmene valkrets - Savitaipale - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 183
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 202
Valdeltagande 69,3% Godkända röster 2008 2 260
Valdeltagande 2008 67,1% Godkända röster 2011 2 220
Valdeltagande 2011 68,7% Förkastade röster 5
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 35,2 51,9 43,6 385 575 960 10 +2,2 +24 -2 +4,9 +100
Sannf 15,8 14,6 15,2 173 162 335 3 +11,2 +244 +2 -5,8 -131
Saml 18,2 9,5 13,8 199 105 304 3 -1,4 -39 -1 -0,8 -20
KD 11,2 7,7 9,4 122 85 207 2 -1,2 -32 -1 +4,0 +87
YL Pro 8,4 7,8 8,1 92 86 178 2 - - - - -
SDP 8,3 6,5 7,4 91 72 163 1 -2,6 -63 -1 -5,6 -125
VÄNST 2,9 2,1 2,5 32 23 55 0 -0,2 -5 -1 -1,5 -33