Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Savukoski - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 984
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 747
Valdeltagande 76,6% Godkända röster 2008 791
Valdeltagande 2008 78,1% Godkända röster 2011 768
Valdeltagande 2011 75,5% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 49,8 9 372 +6,7 +1 +31 +6,6 +40
Saml 24,4 4 182 -14,3 -3 -124 +16,9 +125
VÄNST 15,5 3 116 +4,9 +2 +32 -9,5 -76
Sannf 10,3 1 77 +2,7 0 +17 -7,9 -63

Lapplands valkrets - Savukoski - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 984
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 747
Valdeltagande 76,6% Godkända röster 2008 791
Valdeltagande 2008 78,1% Godkända röster 2011 768
Valdeltagande 2011 75,5% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 47,4 54,7 49,8 237 135 372 9 +6,7 +31 +1 +6,6 +40
Saml 25,0 23,1 24,4 125 57 182 4 -14,3 -124 -3 +16,9 +125
VÄNST 17,0 12,6 15,5 85 31 116 3 +4,9 +32 +2 -9,5 -76
Sannf 10,6 9,7 10,3 53 24 77 1 +2,7 +17 0 -7,9 -63