Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Seinäjoki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 46 309
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 27 139
Valdeltagande 58,9% Godkända röster 2008 27 937
Valdeltagande 2008 64,2% Godkända röster 2011 31 818
Valdeltagande 2011 71,0% Förkastade röster 115
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 33,8 18 9 178 +2,1 +1 +318 +9,8 +1 546
Saml 29,7 16 8 058 -2,1 -1 -819 +3,4 -306
SDP 16,3 8 4 421 -3,4 -2 -1 075 -1,9 -1 376
Sannf 9,7 5 2 632 +5,9 +3 +1 567 -9,0 -3 333
KD 4,8 2 1 293 +0,2 0 +6 -1,8 -795
Gröna 3,4 1 922 +0,5 0 +112 +1,0 +144
VÄNST 2,1 1 561 0,0 0 -22 -0,3 -204
SP 0,2 0 42 +0,2 0 +42 -0,1 -35
FKP 0,1 0 22 +0,1 0 +22 0,0 +9
KAP 0,0 0 10 0,0 0 -9 0,0 -1

Vasa valkrets - Seinäjoki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 46 309
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 27 139
Valdeltagande 58,9% Godkända röster 2008 27 937
Valdeltagande 2008 64,2% Godkända röster 2011 31 818
Valdeltagande 2011 71,0% Förkastade röster 115
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 33,1 34,7 33,8 4 733 4 445 9 178 18 +2,1 +318 +1 +9,8 +1 546
Saml 30,3 29,0 29,7 4 338 3 720 8 058 16 -2,1 -819 -1 +3,4 -306
SDP 17,7 14,7 16,3 2 537 1 884 4 421 8 -3,4 -1 075 -2 -1,9 -1 376
Sannf 9,3 10,2 9,7 1 325 1 307 2 632 5 +5,9 +1 567 +3 -9,0 -3 333
KD 4,9 4,6 4,8 697 596 1 293 2 +0,2 +6 0 -1,8 -795
Gröna 2,5 4,4 3,4 362 560 922 1 +0,5 +112 0 +1,0 +144
VÄNST 2,0 2,2 2,1 283 278 561 1 0,0 -22 0 -0,3 -204
SP 0,1 0,2 0,2 20 22 42 0 +0,2 +42 0 -0,1 -35
FKP 0,1 0,1 0,1 10 12 22 0 +0,1 +22 0 0,0 +9
KAP 0,0 0,0 0,0 7 3 10 0 0,0 -9 0 0,0 -1