Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Sibbo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 14 040
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 113
Valdeltagande 65,3% Godkända röster 2008 8 899
Valdeltagande 2008 68,4% Godkända röster 2011 10 249
Valdeltagande 2011 76,7% Förkastade röster 53
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SFP 35,3 17 3 215 +0,1 +1 +85 +3,7 -19
Saml 20,4 9 1 859 +0,3 0 +72 -1,0 -331
YSI 12,4 5 1 133 - - - - -
SDP 11,6 5 1 053 -0,9 0 -56 -2,3 -363
Sannf 8,4 4 763 +4,1 +2 +386 -6,4 -753
Gröna 7,1 3 651 +0,4 0 +53 -0,2 -97
KD 2,0 0 186 +0,6 0 +60 -0,3 -54
YL MP 1,1 0 99 - - - - -
VÄNST 1,0 0 90 -0,3 0 -26 -1,9 -203
FKP 0,7 0 64 -0,3 0 -23 +0,2 +12

Nylands valkrets - Sibbo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 14 040
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 113
Valdeltagande 65,3% Godkända röster 2008 8 899
Valdeltagande 2008 68,4% Godkända röster 2011 10 249
Valdeltagande 2011 76,7% Förkastade röster 53
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SFP 36,5 34,8 35,3 959 2 256 3 215 17 +0,1 +85 +1 +3,7 -19
Saml 17,5 21,6 20,4 460 1 399 1 859 9 +0,3 +72 0 -1,0 -331
YSI 11,0 13,0 12,4 288 845 1 133 5 - - - - -
SDP 13,9 10,6 11,6 365 688 1 053 5 -0,9 -56 0 -2,3 -363
Sannf 9,3 8,0 8,4 243 520 763 4 +4,1 +386 +2 -6,4 -753
Gröna 6,2 7,5 7,1 164 487 651 3 +0,4 +53 0 -0,2 -97
KD 2,1 2,0 2,0 54 132 186 0 +0,6 +60 0 -0,3 -54
YL MP 1,1 1,1 1,1 29 70 99 0 - - - - -
VÄNST 1,3 0,8 1,0 35 55 90 0 -0,3 -26 0 -1,9 -203
FKP 1,1 0,5 0,7 29 35 64 0 -0,3 -23 0 +0,2 +12