Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Sievi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 555
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 215
Valdeltagande 62,7% Godkända röster 2008 2 191
Valdeltagande 2008 62,1% Godkända röster 2011 2 475
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 63,7 18 1 412 -7,6 -3 -151 +6,2 -12
Sannf 17,5 5 388 +13,1 +4 +292 -4,2 -150
VÄNST 11,4 3 252 -0,8 0 -14 +4,9 +91
Saml 6,7 1 148 -2,8 -1 -60 +2,5 +44
KD 0,7 0 15 +0,7 0 +15 -1,4 -36

Uleåborgs valkrets - Sievi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 555
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 215
Valdeltagande 62,7% Godkända röster 2008 2 191
Valdeltagande 2008 62,1% Godkända röster 2011 2 475
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 58,2 67,6 63,7 534 878 1 412 18 -7,6 -151 -3 +6,2 -12
Sannf 20,2 15,6 17,5 185 203 388 5 +13,1 +292 +4 -4,2 -150
VÄNST 13,2 10,1 11,4 121 131 252 3 -0,8 -14 0 +4,9 +91
Saml 7,4 6,2 6,7 68 80 148 1 -2,8 -60 -1 +2,5 +44
KD 1,0 0,5 0,7 9 6 15 0 +0,7 +15 0 -1,4 -36