Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Satakunta valkrets - Siikainen - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 367
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 898
Valdeltagande 66,1% Godkända röster 2008 928
Valdeltagande 2008 65,7% Godkända röster 2011 903
Valdeltagande 2011 66,3% Förkastade röster 5
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 38,2 7 343 -12,8 -2 -130 -0,8 -9
SDP 17,3 3 155 -5,5 -1 -56 +4,0 +35
Sannf 16,4 2 147 +8,0 +1 +69 -14,6 -133
KD 11,4 2 102 +0,6 0 +2 +5,8 +52
YL1 11,4 2 102 - - - - -
Saml 5,5 1 49 -1,7 0 -17 0,0 0

Satakunta valkrets - Siikainen - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 367
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 898
Valdeltagande 66,1% Godkända röster 2008 928
Valdeltagande 2008 65,7% Godkända röster 2011 903
Valdeltagande 2011 66,3% Förkastade röster 5
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 38,7 37,5 38,2 208 135 343 7 -12,8 -130 -2 -0,8 -9
SDP 17,3 17,2 17,3 93 62 155 3 -5,5 -56 -1 +4,0 +35
Sannf 15,2 18,1 16,4 82 65 147 2 +8,0 +69 +1 -14,6 -133
KD 10,8 12,2 11,4 58 44 102 2 +0,6 +2 0 +5,8 +52
YL1 11,5 11,1 11,4 62 40 102 2 - - - - -
Saml 6,5 3,9 5,5 35 14 49 1 -1,7 -17 0 0,0 0