Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Soini - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 856
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 199
Valdeltagande 64,9% Godkända röster 2008 1 287
Valdeltagande 2008 66,2% Godkända röster 2011 1 295
Valdeltagande 2011 68,6% Förkastade röster 5
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 46,7 11 560 +0,8 0 -31 +3,8 +5
Sannf 18,9 4 227 +1,2 0 -1 -15,6 -220
KD 16,0 3 192 -0,4 0 -19 +7,4 +81
Saml 10,4 2 125 -1,2 0 -25 +3,1 +30
VÄNST 6,3 1 76 +0,3 0 -2 +5,0 +59
SDP 1,6 0 19 -0,7 0 -10 -2,7 -37

Vasa valkrets - Soini - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 856
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 199
Valdeltagande 64,9% Godkända röster 2008 1 287
Valdeltagande 2008 66,2% Godkända röster 2011 1 295
Valdeltagande 2011 68,6% Förkastade röster 5
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 50,9 43,2 46,7 276 284 560 11 +0,8 -31 0 +3,8 +5
Sannf 17,5 20,1 18,9 95 132 227 4 +1,2 -1 0 -15,6 -220
KD 15,3 16,6 16,0 83 109 192 3 -0,4 -19 0 +7,4 +81
Saml 8,5 12,0 10,4 46 79 125 2 -1,2 -25 0 +3,1 +30
VÄNST 5,5 7,0 6,3 30 46 76 1 +0,3 -2 0 +5,0 +59
SDP 2,2 1,1 1,6 12 7 19 0 -0,7 -10 0 -2,7 -37