Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Sotkamo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 8 585
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 931
Valdeltagande 58,0% Godkända röster 2008 4 647
Valdeltagande 2008 56,1% Godkända röster 2011 5 568
Valdeltagande 2011 65,8% Förkastade röster 47
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 39,7 15 1 960 -6,1 -3 -172 +2,5 -116
Sannf 22,9 8 1 127 +21,0 +8 +1 042 +3,5 +51
VÄNST 16,2 6 799 -4,8 -2 -176 -4,3 -344
Saml 12,2 4 604 -2,1 -1 -65 +1,7 +16
KD 3,8 1 187 -3,1 -1 -132 +1,1 +35
SDP 3,7 1 182 -3,1 -1 -132 -3,1 -197
Gröna 1,5 0 72 -0,3 0 -11 -0,3 -24

Uleåborgs valkrets - Sotkamo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 8 585
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 931
Valdeltagande 58,0% Godkända röster 2008 4 647
Valdeltagande 2008 56,1% Godkända röster 2011 5 568
Valdeltagande 2011 65,8% Förkastade röster 47
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 38,5 40,7 39,7 827 1 133 1 960 15 -6,1 -172 -3 +2,5 -116
Sannf 23,1 22,7 22,9 496 631 1 127 8 +21,0 +1 042 +8 +3,5 +51
VÄNST 17,7 15,0 16,2 381 418 799 6 -4,8 -176 -2 -4,3 -344
Saml 11,2 13,1 12,2 240 364 604 4 -2,1 -65 -1 +1,7 +16
KD 4,0 3,7 3,8 85 102 187 1 -3,1 -132 -1 +1,1 +35
SDP 4,5 3,1 3,7 97 85 182 1 -3,1 -132 -1 -3,1 -197
Gröna 1,1 1,8 1,5 23 49 72 0 -0,3 -11 0 -0,3 -24