Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Storå - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 904
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 296
Valdeltagande 68,4% Godkända röster 2008 1 305
Valdeltagande 2008 65,1% Godkända röster 2011 1 293
Valdeltagande 2011 67,0% Förkastade röster 6
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 50,8 12 658 -2,4 0 -36 +4,8 +63
Saml 20,1 4 260 -0,1 0 -3 +1,2 +16
Sannf 15,1 3 196 +5,3 +1 +68 -7,0 -90
SDP 11,7 2 151 +0,2 0 +1 +5,2 +67
KD 2,4 0 31 -3,0 -1 -39 -0,5 -6

Vasa valkrets - Storå - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 904
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 296
Valdeltagande 68,4% Godkända röster 2008 1 305
Valdeltagande 2008 65,1% Godkända röster 2011 1 293
Valdeltagande 2011 67,0% Förkastade röster 6
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 51,0 50,5 50,8 319 339 658 12 -2,4 -36 0 +4,8 +63
Saml 19,4 20,7 20,1 121 139 260 4 -0,1 -3 0 +1,2 +16
Sannf 14,9 15,4 15,1 93 103 196 3 +5,3 +68 +1 -7,0 -90
SDP 12,0 11,3 11,7 75 76 151 2 +0,2 +1 0 +5,2 +67
KD 2,7 2,1 2,4 17 14 31 0 -3,0 -39 -1 -0,5 -6