Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Savolax valkrets - Suonenjoki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 200
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 495
Valdeltagande 56,7% Godkända röster 2008 3 627
Valdeltagande 2008 58,7% Godkända röster 2011 3 827
Valdeltagande 2011 62,4% Förkastade röster 22
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 40,3 11 1 407 +0,1 0 -49 +5,3 +68
VÄNST 14,3 4 499 -0,6 +1 -39 +6,4 +198
SDP 13,9 4 485 -4,6 -2 -184 -3,1 -163
Sannf 12,9 3 450 +12,9 +3 +450 -8,2 -355
Saml 10,6 3 371 -8,3 -2 -315 -0,2 -41
KD 6,8 2 238 -0,9 0 -40 +2,3 +66
Gröna 1,3 0 45 +1,3 0 +45 -1,6 -66

Norra Savolax valkrets - Suonenjoki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 200
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 495
Valdeltagande 56,7% Godkända röster 2008 3 627
Valdeltagande 2008 58,7% Godkända röster 2011 3 827
Valdeltagande 2011 62,4% Förkastade röster 22
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 41,1 38,9 40,3 872 535 1 407 11 +0,1 -49 0 +5,3 +68
VÄNST 13,8 15,1 14,3 292 207 499 4 -0,6 -39 +1 +6,4 +198
SDP 14,1 13,5 13,9 300 185 485 4 -4,6 -184 -2 -3,1 -163
Sannf 13,1 12,5 12,9 278 172 450 3 +12,9 +450 +3 -8,2 -355
Saml 9,9 11,7 10,6 210 161 371 3 -8,3 -315 -2 -0,2 -41
KD 6,7 6,9 6,8 143 95 238 2 -0,9 -40 0 +2,3 +66
Gröna 1,2 1,4 1,3 26 19 45 0 +1,3 +45 0 -1,6 -66