Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Sysmä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 627
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 386
Valdeltagande 66,0% Godkända röster 2008 2 372
Valdeltagande 2008 62,8% Godkända röster 2011 2 359
Valdeltagande 2011 65,7% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 34,5 10 822 +0,4 0 +15 -0,2 +5
Saml 31,9 9 760 -1,7 0 -37 +12,9 +313
SDP 23,2 6 553 -1,2 -1 -25 +4,3 +107
Sannf 6,7 2 160 +6,7 +2 +160 -10,8 -254
KD 1,3 0 32 -1,9 0 -45 -3,6 -85
SP 1,2 0 29 +0,3 0 +7 +0,6 +15
VÄNST 1,0 0 25 -2,8 -1 -66 -0,9 -22
Gröna 0,2 0 5 +0,2 0 +5 -1,4 -32

Tavastlands valkrets - Sysmä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 627
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 386
Valdeltagande 66,0% Godkända röster 2008 2 372
Valdeltagande 2008 62,8% Godkända röster 2011 2 359
Valdeltagande 2011 65,7% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 33,8 35,3 34,5 462 360 822 10 +0,4 +15 0 -0,2 +5
Saml 32,7 30,8 31,9 446 314 760 9 -1,7 -37 0 +12,9 +313
SDP 23,5 22,7 23,2 321 232 553 6 -1,2 -25 -1 +4,3 +107
Sannf 6,6 6,9 6,7 90 70 160 2 +6,7 +160 +2 -10,8 -254
KD 1,7 0,9 1,3 23 9 32 0 -1,9 -45 0 -3,6 -85
SP 1,1 1,4 1,2 15 14 29 0 +0,3 +7 0 +0,6 +15
VÄNST 0,4 1,9 1,0 6 19 25 0 -2,8 -66 -1 -0,9 -22
Gröna 0,1 0,3 0,2 2 3 5 0 +0,2 +5 0 -1,4 -32