Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Taipalsaari - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 764
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 407
Valdeltagande 64,3% Godkända röster 2008 2 637
Valdeltagande 2008 70,7% Godkända röster 2011 2 667
Valdeltagande 2011 72,3% Förkastade röster 13
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 38,6 12 930 -1,5 0 -129 +15,0 +299
Saml 19,1 5 459 +0,3 0 -35 -2,8 -124
TsL-YL 15,4 4 370 - - - - -
SDP 12,2 3 294 +1,1 0 0 -8,4 -255
Sannf 8,4 2 201 +6,8 +2 +159 -13,6 -384
KD 5,9 1 141 +0,4 0 -3 +0,7 +4
KAP 0,3 0 8 0,0 0 -2 0,0 -1
SP 0,2 0 4 +0,2 0 +4 -0,1 -2

Kymmene valkrets - Taipalsaari - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 764
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 407
Valdeltagande 64,3% Godkända röster 2008 2 637
Valdeltagande 2008 70,7% Godkända röster 2011 2 667
Valdeltagande 2011 72,3% Förkastade röster 13
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 39,0 38,4 38,6 343 587 930 12 -1,5 -129 0 +15,0 +299
Saml 16,8 20,4 19,1 148 311 459 5 +0,3 -35 0 -2,8 -124
TsL-YL 14,0 16,2 15,4 123 247 370 4 - - - - -
SDP 13,6 11,4 12,2 120 174 294 3 +1,1 0 0 -8,4 -255
Sannf 8,5 8,3 8,4 75 126 201 2 +6,8 +159 +2 -13,6 -384
KD 7,3 5,0 5,9 64 77 141 1 +0,4 -3 0 +0,7 +4
KAP 0,6 0,2 0,3 5 3 8 0 0,0 -2 0 0,0 -1
SP 0,2 0,1 0,2 2 2 4 0 +0,2 +4 0 -0,1 -2