Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Taivalkoski - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 411
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 292
Valdeltagande 67,5% Godkända röster 2008 2 267
Valdeltagande 2008 65,5% Godkända röster 2011 2 334
Valdeltagande 2011 67,3% Förkastade röster 11
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 59,8 16 1 370 +1,0 -1 +37 +6,6 +130
SDP 19,7 5 452 -3,7 -1 -80 +6,2 +137
Sannf 14,1 4 323 +4,1 +2 +96 -7,5 -180
Saml 4,1 1 94 -3,6 -1 -81 +0,2 +3
VÄNST 2,3 1 53 +2,3 +1 +53 -1,4 -34

Uleåborgs valkrets - Taivalkoski - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 411
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 292
Valdeltagande 67,5% Godkända röster 2008 2 267
Valdeltagande 2008 65,5% Godkända röster 2011 2 334
Valdeltagande 2011 67,3% Förkastade röster 11
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 57,1 62,3 59,8 638 732 1 370 16 +1,0 +37 -1 +6,6 +130
SDP 21,6 18,0 19,7 241 211 452 5 -3,7 -80 -1 +6,2 +137
Sannf 14,0 14,2 14,1 156 167 323 4 +4,1 +96 +2 -7,5 -180
Saml 4,7 3,6 4,1 52 42 94 1 -3,6 -81 -1 +0,2 +3
VÄNST 2,7 2,0 2,3 30 23 53 1 +2,3 +53 +1 -1,4 -34