Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Tammela - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 127
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 399
Valdeltagande 67,0% Godkända röster 2008 3 526
Valdeltagande 2008 69,1% Godkända röster 2011 3 834
Valdeltagande 2011 75,4% Förkastade röster 35
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 33,2 10 1 130 -4,7 -1 -208 -1,3 -194
Saml 22,4 6 762 +2,2 0 +50 +6,1 +136
SDP 19,9 6 677 +0,7 +1 -2 +2,4 +4
VÄNST 8,3 2 283 -1,9 -1 -76 +1,6 +27
Sannf 6,7 1 228 +4,5 +1 +150 -9,4 -390
Gröna 5,3 1 179 -0,1 0 -11 +1,8 +47
KD 4,1 1 140 -0,7 0 -30 +0,2 -11

Tavastlands valkrets - Tammela - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 127
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 399
Valdeltagande 67,0% Godkända röster 2008 3 526
Valdeltagande 2008 69,1% Godkända röster 2011 3 834
Valdeltagande 2011 75,4% Förkastade röster 35
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 30,8 35,1 33,2 448 682 1 130 10 -4,7 -208 -1 -1,3 -194
Saml 24,2 21,1 22,4 352 410 762 6 +2,2 +50 0 +6,1 +136
SDP 18,4 21,1 19,9 267 410 677 6 +0,7 -2 +1 +2,4 +4
VÄNST 9,2 7,7 8,3 134 149 283 2 -1,9 -76 -1 +1,6 +27
Sannf 7,4 6,2 6,7 108 120 228 1 +4,5 +150 +1 -9,4 -390
Gröna 5,6 5,0 5,3 81 98 179 1 -0,1 -11 0 +1,8 +47
KD 4,4 3,9 4,1 64 76 140 1 -0,7 -30 0 +0,2 -11