Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Tavastehus - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 54 612
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 31 161
Valdeltagande 57,3% Godkända röster 2008 32 415
Valdeltagande 2008 61,5% Godkända röster 2011 37 142
Valdeltagande 2011 70,3% Förkastade röster 154
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 28,4 17 8 842 -3,8 -3 -1 595 -1,6 -2 291
Saml 27,7 17 8 643 -4,6 -3 -1 842 +2,2 -834
Sannf 16,3 10 5 090 +12,8 +8 +3 949 -0,9 -1 304
C 10,7 6 3 341 -2,7 -2 -1 015 +0,7 -376
Gröna 6,2 3 1 923 -1,6 -1 -592 +0,9 -37
VÄNST 5,4 3 1 672 +1,0 +1 +243 +0,3 -194
KD 5,1 3 1 594 -0,8 0 -318 -0,7 -578
KAP 0,2 0 56 -0,1 0 -32 +0,1 +24

Tavastlands valkrets - Tavastehus - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 54 612
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 31 161
Valdeltagande 57,3% Godkända röster 2008 32 415
Valdeltagande 2008 61,5% Godkända röster 2011 37 142
Valdeltagande 2011 70,3% Förkastade röster 154
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 29,8 27,3 28,4 4 112 4 730 8 842 17 -3,8 -1 595 -3 -1,6 -2 291
Saml 27,7 27,8 27,7 3 825 4 818 8 643 17 -4,6 -1 842 -3 +2,2 -834
Sannf 16,6 16,1 16,3 2 299 2 791 5 090 10 +12,8 +3 949 +8 -0,9 -1 304
C 10,7 10,7 10,7 1 484 1 857 3 341 6 -2,7 -1 015 -2 +0,7 -376
Gröna 4,5 7,5 6,2 616 1 307 1 923 3 -1,6 -592 -1 +0,9 -37
VÄNST 5,3 5,4 5,4 732 940 1 672 3 +1,0 +243 +1 +0,3 -194
KD 5,2 5,0 5,1 725 869 1 594 3 -0,8 -318 0 -0,7 -578
KAP 0,2 0,2 0,2 25 31 56 0 -0,1 -32 0 +0,1 +24