Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Tavastkyro - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 8 234
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 769
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 4 972
Valdeltagande 2008 62,4% Godkända röster 2011 5 567
Valdeltagande 2011 68,5% Förkastade röster 29
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 28,1 10 1 340 +1,5 0 +19 +4,8 +43
Saml 19,4 7 926 -7,7 -3 -422 +2,5 -13
SDP 16,5 6 787 -3,6 -1 -214 -2,7 -280
Sannf 15,2 5 724 +11,4 +4 +537 -8,7 -605
VÄNST 10,6 4 506 -2,6 -1 -153 +2,5 +54
KD 5,4 2 259 +0,3 +1 +4 +1,4 +34
Gröna 4,8 1 227 +0,7 0 +26 +1,9 +68

Birkalands valkrets - Tavastkyro - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 8 234
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 769
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 4 972
Valdeltagande 2008 62,4% Godkända röster 2011 5 567
Valdeltagande 2011 68,5% Förkastade röster 29
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 28,9 27,3 28,1 666 674 1 340 10 +1,5 +19 0 +4,8 +43
Saml 18,6 20,2 19,4 428 498 926 7 -7,7 -422 -3 +2,5 -13
SDP 17,0 16,1 16,5 391 396 787 6 -3,6 -214 -1 -2,7 -280
Sannf 15,0 15,4 15,2 345 379 724 5 +11,4 +537 +4 -8,7 -605
VÄNST 11,4 9,9 10,6 263 243 506 4 -2,6 -153 -1 +2,5 +54
KD 5,4 5,5 5,4 124 135 259 2 +0,3 +4 +1 +1,4 +34
Gröna 3,7 5,8 4,8 85 142 227 1 +0,7 +26 0 +1,9 +68