Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Savolax valkrets - Tervo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 473
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 914
Valdeltagande 62,5% Godkända röster 2008 929
Valdeltagande 2008 62,9% Godkända röster 2011 971
Valdeltagande 2011 66,0% Förkastade röster 6
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 50,3 9 460 -12,2 -2 -121 +9,4 +63
Sannf 22,9 4 209 +22,9 +4 +209 -1,5 -28
Saml 13,7 2 125 -2,1 0 -22 +5,3 +44
SDP 11,2 2 102 -10,5 -2 -99 -3,4 -39
Gröna 2,0 0 18 +2,0 0 +18 -1,4 -15

Norra Savolax valkrets - Tervo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 473
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 914
Valdeltagande 62,5% Godkända röster 2008 929
Valdeltagande 2008 62,9% Godkända röster 2011 971
Valdeltagande 2011 66,0% Förkastade röster 6
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 54,2 45,1 50,3 286 174 460 9 -12,2 -121 -2 +9,4 +63
Sannf 21,4 24,9 22,9 113 96 209 4 +22,9 +209 +4 -1,5 -28
Saml 11,7 16,3 13,7 62 63 125 2 -2,1 -22 0 +5,3 +44
SDP 10,8 11,7 11,2 57 45 102 2 -10,5 -99 -2 -3,4 -39
Gröna 1,9 2,1 2,0 10 8 18 0 +2,0 +18 0 -1,4 -15