Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Tervola - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 700
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 754
Valdeltagande 65,5% Godkända röster 2008 1 896
Valdeltagande 2008 68,8% Godkända röster 2011 1 837
Valdeltagande 2011 67,0% Förkastade röster 14
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 56,0 12 983 +9,7 +2 +104 +8,5 +110
VÄNST 31,2 5 548 -4,3 -2 -126 +10,3 +163
SDP 4,2 2 73 -0,4 0 -13 -1,6 -33
Sannf 6,6 1 116 +6,6 +1 +116 -11,6 -219
Saml 1,9 1 34 -0,9 +1 -19 -2,9 -54

Lapplands valkrets - Tervola - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 700
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 754
Valdeltagande 65,5% Godkända röster 2008 1 896
Valdeltagande 2008 68,8% Godkända röster 2011 1 837
Valdeltagande 2011 67,0% Förkastade röster 14
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 52,8 60,4 56,0 532 451 983 12 +9,7 +104 +2 +8,5 +110
VÄNST 34,5 26,9 31,2 347 201 548 5 -4,3 -126 -2 +10,3 +163
SDP 3,9 4,6 4,2 39 34 73 2 -0,4 -13 0 -1,6 -33
Sannf 6,5 6,8 6,6 65 51 116 1 +6,6 +116 +1 -11,6 -219
Saml 2,4 1,3 1,9 24 10 34 1 -0,9 -19 +1 -2,9 -54