Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Tohmajärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 056
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 404
Valdeltagande 59,9% Godkända röster 2008 2 621
Valdeltagande 2008 62,8% Godkända röster 2011 2 655
Valdeltagande 2011 66,6% Förkastade röster 25
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 38,1 11 916 -9,8 -3 -340 +2,3 -35
SDP 33,3 9 801 +4,1 +1 +36 +9,6 +172
Saml 12,8 3 307 +0,8 0 -8 +5,3 +109
Sannf 11,6 3 278 +7,4 +2 +168 -10,3 -303
KD 4,2 1 102 -0,1 0 -12 +0,8 +10

Norra Karelens valkrets - Tohmajärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 056
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 404
Valdeltagande 59,9% Godkända röster 2008 2 621
Valdeltagande 2008 62,8% Godkända röster 2011 2 655
Valdeltagande 2011 66,6% Förkastade röster 25
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 34,6 41,4 38,1 397 519 916 11 -9,8 -340 -3 +2,3 -35
SDP 37,3 29,6 33,3 429 372 801 9 +4,1 +36 +1 +9,6 +172
Saml 11,9 13,5 12,8 137 170 307 3 +0,8 -8 0 +5,3 +109
Sannf 12,8 10,4 11,6 147 131 278 3 +7,4 +168 +2 -10,3 -303
KD 3,4 5,0 4,2 39 63 102 1 -0,1 -12 0 +0,8 +10