Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Toholampi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 631
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 748
Valdeltagande 66,7% Godkända röster 2008 1 870
Valdeltagande 2008 69,1% Godkända röster 2011 1 982
Valdeltagande 2011 75,2% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 61,1 14 1 068 +1,4 0 -48 -3,7 -217
SDP 15,3 3 268 +2,6 +1 +30 +6,3 +89
Sannf 12,3 2 215 -0,7 -1 -29 -4,7 -121
KD 5,8 1 102 -1,0 0 -26 +3,8 +62
Saml 5,4 1 95 +0,4 0 0 +1,0 +8

Vasa valkrets - Toholampi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 631
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 748
Valdeltagande 66,7% Godkända röster 2008 1 870
Valdeltagande 2008 69,1% Godkända röster 2011 1 982
Valdeltagande 2011 75,2% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 60,3 61,6 61,1 414 654 1 068 14 +1,4 -48 0 -3,7 -217
SDP 20,4 12,1 15,3 140 128 268 3 +2,6 +30 +1 +6,3 +89
Sannf 10,8 13,3 12,3 74 141 215 2 -0,7 -29 -1 -4,7 -121
KD 3,6 7,3 5,8 25 77 102 1 -1,0 -26 0 +3,8 +62
Saml 4,8 5,8 5,4 33 62 95 1 +0,4 0 0 +1,0 +8