Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Toivakka - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 926
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 219
Valdeltagande 63,7% Godkända röster 2008 1 268
Valdeltagande 2008 67,0% Godkända röster 2011 1 325
Valdeltagande 2011 69,5% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 38,0 9 463 +6,8 +2 +67 +7,7 +62
SDP 20,8 4 254 -10,0 -3 -137 +3,6 +26
Sannf 15,9 3 194 +15,9 +3 +194 -7,2 -112
KD 10,3 2 125 -4,3 -1 -59 -0,4 -16
Saml 10,2 2 124 +0,6 0 +3 +0,1 -9
VÄNST 4,8 1 59 +0,5 +1 +4 -0,9 -17

Mellersta Finlands valkrets - Toivakka - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 926
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 219
Valdeltagande 63,7% Godkända röster 2008 1 268
Valdeltagande 2008 67,0% Godkända röster 2011 1 325
Valdeltagande 2011 69,5% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 40,7 35,6 38,0 235 228 463 9 +6,8 +67 +2 +7,7 +62
SDP 21,1 20,6 20,8 122 132 254 4 -10,0 -137 -3 +3,6 +26
Sannf 12,8 18,7 15,9 74 120 194 3 +15,9 +194 +3 -7,2 -112
KD 10,6 10,0 10,3 61 64 125 2 -4,3 -59 -1 -0,4 -16
Saml 9,0 11,2 10,2 52 72 124 2 +0,6 +3 0 +0,1 -9
VÄNST 5,9 3,9 4,8 34 25 59 1 +0,5 +4 +1 -0,9 -17