Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Egentliga Finlands valkrets - Tövsala - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 431
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 957
Valdeltagande 67,3% Godkända röster 2008 1 040
Valdeltagande 2008 73,0% Godkända röster 2011 1 022
Valdeltagande 2011 72,7% Förkastade röster 6
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 41,9 7 401 +10,6 +1 +75 +15,5 +131
Saml 33,5 6 321 -6,4 -2 -94 +9,4 +74
SDP 12,4 2 119 +5,4 +1 +46 -0,2 -10
Sannf 7,3 1 70 +3,8 +1 +33 -14,2 -150
Gröna 4,8 1 46 +0,2 +1 -2 +1,3 +10

Egentliga Finlands valkrets - Tövsala - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 431
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 957
Valdeltagande 67,3% Godkända röster 2008 1 040
Valdeltagande 2008 73,0% Godkända röster 2011 1 022
Valdeltagande 2011 72,7% Förkastade röster 6
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 41,3 42,4 41,9 175 226 401 7 +10,6 +75 +1 +15,5 +131
Saml 36,1 31,5 33,5 153 168 321 6 -6,4 -94 -2 +9,4 +74
SDP 12,3 12,6 12,4 52 67 119 2 +5,4 +46 +1 -0,2 -10
Sannf 7,5 7,1 7,3 32 38 70 1 +3,8 +33 +1 -14,2 -150
Gröna 2,8 6,4 4,8 12 34 46 1 +0,2 -2 +1 +1,3 +10