Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Träskända - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 30 976
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 16 933
Valdeltagande 54,9% Godkända röster 2008 16 852
Valdeltagande 2008 57,6% Godkända röster 2011 21 039
Valdeltagande 2011 71,1% Förkastade röster 75
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 23,2 12 3 931 -2,3 -2 -366 -3,9 -1 776
SDP 20,6 11 3 493 -3,4 -2 -559 -1,1 -1 078
YL JP 13,9 7 2 361 - - - - -
Gröna 13,0 7 2 203 +0,2 0 +52 +2,7 +29
Sannf 10,8 6 1 832 +6,3 +4 +1 078 -10,7 -2 685
C 7,9 4 1 335 -3,2 -2 -534 +1,2 -78
VÄNST 5,6 3 951 +0,5 +1 +91 -0,6 -362
KD 3,4 1 574 -0,5 -1 -81 -0,2 -188
FKP 1,0 0 166 -0,5 0 -76 +0,6 +83
SFP 0,3 0 52 -0,2 0 -26 -0,4 -97
FFV 0,2 0 27 +0,2 0 +27 -0,1 -20
SP 0,0 0 8 0,0 0 +8 -0,1 -21

Nylands valkrets - Träskända - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 30 976
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 16 933
Valdeltagande 54,9% Godkända röster 2008 16 852
Valdeltagande 2008 57,6% Godkända röster 2011 21 039
Valdeltagande 2011 71,1% Förkastade röster 75
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 22,8 23,5 23,2 1 421 2 510 3 931 12 -2,3 -366 -2 -3,9 -1 776
SDP 24,4 18,4 20,6 1 521 1 972 3 493 11 -3,4 -559 -2 -1,1 -1 078
YL JP 11,4 15,4 13,9 712 1 649 2 361 7 - - - - -
Gröna 10,7 14,3 13,0 669 1 534 2 203 7 +0,2 +52 0 +2,7 +29
Sannf 11,6 10,4 10,8 723 1 109 1 832 6 +6,3 +1 078 +4 -10,7 -2 685
C 7,6 8,0 7,9 476 859 1 335 4 -3,2 -534 -2 +1,2 -78
VÄNST 6,1 5,3 5,6 383 568 951 3 +0,5 +91 +1 -0,6 -362
KD 3,6 3,3 3,4 226 348 574 1 -0,5 -81 -1 -0,2 -188
FKP 1,2 0,8 1,0 76 90 166 0 -0,5 -76 0 +0,6 +83
SFP 0,3 0,3 0,3 17 35 52 0 -0,2 -26 0 -0,4 -97
FFV 0,2 0,1 0,2 11 16 27 0 +0,2 +27 0 -0,1 -20
SP 0,1 0,0 0,0 7 1 8 0 0,0 +8 0 -0,1 -21