Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Tusby - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 28 127
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 16 741
Valdeltagande 59,9% Godkända röster 2008 16 675
Valdeltagande 2008 63,3% Godkända röster 2011 19 886
Valdeltagande 2011 73,7% Förkastade röster 104
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 27,6 15 4 621 -2,4 -1 -389 -1,0 -1 060
Tupu 21,6 12 3 624 - - - - -
SDP 21,0 11 3 519 -0,7 -1 -109 0,0 -662
C 9,5 4 1 595 -2,6 0 -434 -0,6 -421
Sannf 8,1 4 1 358 +5,1 +3 +864 -14,4 -3 114
KD 4,0 2 663 +0,7 -2 +124 +0,7 +7
Gröna 3,2 1 530 0,0 0 -3 -4,0 -890
VÄNST 2,7 1 456 -0,5 0 -77 -2,0 -490
SFP 1,0 1 162 -0,2 0 -31 -0,1 -58
FKP 0,8 0 140 -0,3 0 -55 +0,5 +72
TVV 0,3 0 56 - - - - -
FAP 0,1 0 17 +0,1 0 +12 0,0 -5

Nylands valkrets - Tusby - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 28 127
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 16 741
Valdeltagande 59,9% Godkända röster 2008 16 675
Valdeltagande 2008 63,3% Godkända röster 2011 19 886
Valdeltagande 2011 73,7% Förkastade röster 104
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 25,7 28,5 27,6 1 364 3 257 4 621 15 -2,4 -389 -1 -1,0 -1 060
Tupu 19,2 22,8 21,6 1 021 2 603 3 624 12 - - - - -
SDP 23,3 20,0 21,0 1 237 2 282 3 519 11 -0,7 -109 -1 0,0 -662
C 9,3 9,6 9,5 493 1 102 1 595 4 -2,6 -434 0 -0,6 -421
Sannf 9,5 7,5 8,1 503 855 1 358 4 +5,1 +864 +3 -14,4 -3 114
KD 4,8 3,6 4,0 253 410 663 2 +0,7 +124 -2 +0,7 +7
Gröna 2,4 3,5 3,2 128 402 530 1 0,0 -3 0 -4,0 -890
VÄNST 3,4 2,4 2,7 180 276 456 1 -0,5 -77 0 -2,0 -490
SFP 0,9 1,0 1,0 46 116 162 1 -0,2 -31 0 -0,1 -58
FKP 1,0 0,8 0,8 53 87 140 0 -0,3 -55 0 +0,5 +72
TVV 0,5 0,2 0,3 29 27 56 0 - - - - -
FAP 0,2 0,1 0,1 9 8 17 0 +0,1 +12 0 0,0 -5