Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Urjala - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 331
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 550
Valdeltagande 59,3% Godkända röster 2008 2 589
Valdeltagande 2008 58,1% Godkända röster 2011 2 808
Valdeltagande 2011 64,6% Förkastade röster 18
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 28,5 8 726 -5,6 -1 -155 +4,6 +57
SDP 25,5 7 651 -3,3 -1 -95 +4,1 +50
Sannf 21,7 6 554 +16,6 +5 +421 -3,3 -150
Saml 21,7 6 553 -6,4 -2 -173 +5,1 +88
Gröna 2,6 0 66 -1,4 -1 -37 -0,9 -31

Birkalands valkrets - Urjala - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 331
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 550
Valdeltagande 59,3% Godkända röster 2008 2 589
Valdeltagande 2008 58,1% Godkända röster 2011 2 808
Valdeltagande 2011 64,6% Förkastade röster 18
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 31,9 25,5 28,5 380 346 726 8 -5,6 -155 -1 +4,6 +57
SDP 28,0 23,3 25,5 334 317 651 7 -3,3 -95 -1 +4,1 +50
Sannf 19,5 23,7 21,7 232 322 554 6 +16,6 +421 +5 -3,3 -150
Saml 19,3 23,8 21,7 230 323 553 6 -6,4 -173 -2 +5,1 +88
Gröna 1,3 3,8 2,6 15 51 66 0 -1,4 -37 -1 -0,9 -31