Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Utsjoki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 15
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 076
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 883
Valdeltagande 82,7% Godkända röster 2008 920
Valdeltagande 2008 82,8% Godkända röster 2011 759
Valdeltagande 2011 71,7% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 35,9 6 317 -11,8 -2 -122 -3,8 +16
Saml 26,8 4 237 +10,8 +2 +89 +9,8 +108
SFP 12,1 2 107 +12,1 +2 +107 +9,2 +85
Sannf 11,2 1 99 +11,2 +1 +99 -5,3 -26
SDP 8,0 1 71 +2,4 0 +19 -1,1 +2
VÄNST 5,9 1 52 +0,9 +1 +6 -1,1 -1

Lapplands valkrets - Utsjoki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 15
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 076
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 883
Valdeltagande 82,7% Godkända röster 2008 920
Valdeltagande 2008 82,8% Godkända röster 2011 759
Valdeltagande 2011 71,7% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 38,6 33,5 35,9 160 157 317 6 -11,8 -122 -2 -3,8 +16
Saml 22,9 30,3 26,8 95 142 237 4 +10,8 +89 +2 +9,8 +108
SFP 11,8 12,4 12,1 49 58 107 2 +12,1 +107 +2 +9,2 +85
Sannf 12,3 10,3 11,2 51 48 99 1 +11,2 +99 +1 -5,3 -26
SDP 9,9 6,4 8,0 41 30 71 1 +2,4 +19 0 -1,1 +2
VÄNST 4,6 7,1 5,9 19 33 52 1 +0,9 +6 +1 -1,1 -1