Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Vaala - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 689
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 659
Valdeltagande 62,6% Godkända röster 2008 1 725
Valdeltagande 2008 62,4% Godkända röster 2011 1 758
Valdeltagande 2011 64,8% Förkastade röster 23
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 59,8 14 992 -0,4 0 -46 +21,7 +323
Sannf 15,1 3 251 +6,9 +2 +109 -11,0 -209
VÄNST 14,9 3 247 -5,1 -1 -98 -0,9 -30
SDP 5,2 1 87 +0,4 0 +3 -2,0 -41
Saml 3,7 0 62 -3,0 -1 -54 -2,7 -51
KD 1,2 0 20 +1,2 0 +20 -1,2 -23

Uleåborgs valkrets - Vaala - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 689
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 659
Valdeltagande 62,6% Godkända röster 2008 1 725
Valdeltagande 2008 62,4% Godkända röster 2011 1 758
Valdeltagande 2011 64,8% Förkastade röster 23
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 60,0 59,6 59,8 507 485 992 14 -0,4 -46 0 +21,7 +323
Sannf 14,7 15,6 15,1 124 127 251 3 +6,9 +109 +2 -11,0 -209
VÄNST 14,6 15,2 14,9 123 124 247 3 -5,1 -98 -1 -0,9 -30
SDP 6,2 4,3 5,2 52 35 87 1 +0,4 +3 0 -2,0 -41
Saml 3,8 3,7 3,7 32 30 62 0 -3,0 -54 -1 -2,7 -51
KD 0,8 1,6 1,2 7 13 20 0 +1,2 +20 0 -1,2 -23