Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Valkeakoski - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 16 896
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 10 071
Valdeltagande 59,9% Godkända röster 2008 9 942
Valdeltagande 2008 60,8% Godkända röster 2011 11 305
Valdeltagande 2011 68,7% Förkastade röster 58
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 31,3 14 3 148 +2,0 +1 +244 -1,4 -549
Saml 23,3 11 2 342 -0,2 0 +11 +1,6 -102
Sannf 16,8 8 1 695 +7,5 +4 +771 -3,6 -610
VÄNST 10,4 4 1 048 -4,2 -2 -408 +2,0 +96
C 7,7 3 776 -6,4 -3 -626 +0,2 -67
IV 5,7 2 577 - - - - -
KD 3,9 1 390 -0,7 -1 -62 +0,3 -15
Gröna 0,8 0 77 -2,9 -1 -286 -2,8 -327
Pir 0,2 0 18 +0,2 0 +18 -0,3 -41

Birkalands valkrets - Valkeakoski - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 16 896
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 10 071
Valdeltagande 59,9% Godkända röster 2008 9 942
Valdeltagande 2008 60,8% Godkända röster 2011 11 305
Valdeltagande 2011 68,7% Förkastade röster 58
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 31,5 31,1 31,3 1 317 1 831 3 148 14 +2,0 +244 +1 -1,4 -549
Saml 25,0 22,0 23,3 1 045 1 297 2 342 11 -0,2 +11 0 +1,6 -102
Sannf 15,8 17,6 16,8 659 1 036 1 695 8 +7,5 +771 +4 -3,6 -610
VÄNST 10,2 10,6 10,4 426 622 1 048 4 -4,2 -408 -2 +2,0 +96
C 6,7 8,4 7,7 280 496 776 3 -6,4 -626 -3 +0,2 -67
IV 6,2 5,4 5,7 261 316 577 2 - - - - -
KD 3,9 3,9 3,9 162 228 390 1 -0,7 -62 -1 +0,3 -15
Gröna 0,6 0,9 0,8 24 53 77 0 -2,9 -286 -1 -2,8 -327
Pir 0,1 0,2 0,2 6 12 18 0 +0,2 +18 0 -0,3 -41