Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Valtimo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 044
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 277
Valdeltagande 62,8% Godkända röster 2008 1 284
Valdeltagande 2008 60,9% Godkända röster 2011 1 265
Valdeltagande 2011 61,4% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 49,4 12 631 -1,4 0 -22 +7,3 +98
SDP 23,8 5 304 -1,1 0 -16 +0,2 +5
Sannf 11,1 2 142 +6,8 +1 +87 -10,1 -126
VÄNST 7,8 1 99 -4,2 -1 -55 +3,6 +47
KD 3,4 1 43 -1,1 0 -14 +0,6 +8
Saml 3,1 0 40 -0,4 0 -5 +0,4 +6
Gröna 1,4 0 18 +1,4 0 +18 -0,5 -6

Norra Karelens valkrets - Valtimo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 044
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 277
Valdeltagande 62,8% Godkända röster 2008 1 284
Valdeltagande 2008 60,9% Godkända röster 2011 1 265
Valdeltagande 2011 61,4% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 50,9 47,5 49,4 369 262 631 12 -1,4 -22 0 +7,3 +98
SDP 22,1 26,1 23,8 160 144 304 5 -1,1 -16 0 +0,2 +5
Sannf 10,2 12,3 11,1 74 68 142 2 +6,8 +87 +1 -10,1 -126
VÄNST 8,8 6,3 7,8 64 35 99 1 -4,2 -55 -1 +3,6 +47
KD 3,4 3,3 3,4 25 18 43 1 -1,1 -14 0 +0,6 +8
Saml 3,2 3,1 3,1 23 17 40 0 -0,4 -5 0 +0,4 +6
Gröna 1,4 1,4 1,4 10 8 18 0 +1,4 +18 0 -0,5 -6