Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Vanda - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 159 470
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 80 949
Valdeltagande 51,0% Godkända röster 2008 80 449
Valdeltagande 2008 54,0% Godkända röster 2011 103 106
Valdeltagande 2011 70,4% Förkastade röster 438
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 26,0 18 21 084 +0,4 0 +485 +3,4 -2 243
Saml 25,4 18 20 590 -2,7 -2 -2 006 -0,4 -6 038
Sannf 15,7 11 12 741 +6,0 +4 +4 893 -7,0 -10 680
Gröna 13,6 9 11 011 -0,3 0 -139 +3,6 +701
VÄNST 6,3 4 5 139 -1,4 -1 -1 090 +0,1 -1 271
C 5,0 3 4 050 -0,6 -1 -466 -0,2 -1 292
KD 3,5 2 2 865 -0,1 0 -86 +0,4 -422
SFP 3,2 2 2 592 -0,3 0 -246 +0,8 +148
Pir 0,3 0 238 +0,3 0 +238 -0,4 -462
FKP 0,3 0 214 -0,2 0 -138 -0,1 -145
YLPV 0,2 0 148 - - - - -
KAP 0,1 0 104 0,0 0 +6 0,0 0
F11 0,1 0 86 +0,1 0 +86 -0,2 -258
SP 0,1 0 59 0,0 0 +26 -0,1 -72
FAP 0,0 0 28 -0,1 0 -68 -0,1 -62

Nylands valkrets - Vanda - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 159 470
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 80 949
Valdeltagande 51,0% Godkända röster 2008 80 449
Valdeltagande 2008 54,0% Godkända röster 2011 103 106
Valdeltagande 2011 70,4% Förkastade röster 438
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 30,2 23,8 26,0 8 570 12 514 21 084 18 +0,4 +485 0 +3,4 -2 243
Saml 23,8 26,3 25,4 6 764 13 826 20 590 18 -2,7 -2 006 -2 -0,4 -6 038
Sannf 16,0 15,6 15,7 4 555 8 186 12 741 11 +6,0 +4 893 +4 -7,0 -10 680
Gröna 9,4 15,9 13,6 2 658 8 353 11 011 9 -0,3 -139 0 +3,6 +701
VÄNST 6,8 6,1 6,3 1 930 3 209 5 139 4 -1,4 -1 090 -1 +0,1 -1 271
C 5,4 4,8 5,0 1 541 2 509 4 050 3 -0,6 -466 -1 -0,2 -1 292
KD 3,9 3,3 3,5 1 105 1 760 2 865 2 -0,1 -86 0 +0,4 -422
SFP 3,4 3,1 3,2 980 1 612 2 592 2 -0,3 -246 0 +0,8 +148
Pir 0,2 0,3 0,3 60 178 238 0 +0,3 +238 0 -0,4 -462
FKP 0,3 0,2 0,3 95 119 214 0 -0,2 -138 0 -0,1 -145
YLPV 0,2 0,2 0,2 56 92 148 0 - - - - -
KAP 0,1 0,1 0,1 40 64 104 0 0,0 +6 0 0,0 0
F11 0,1 0,1 0,1 21 65 86 0 +0,1 +86 0 -0,2 -258
SP 0,1 0,1 0,1 19 40 59 0 0,0 +26 0 -0,1 -72
FAP 0,0 0,0 0,0 13 15 28 0 -0,1 -68 0 -0,1 -62