Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Savolax valkrets - Varkaus - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 18 449
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 917
Valdeltagande 54,1% Godkända röster 2008 11 495
Valdeltagande 2008 61,4% Godkända röster 2011 12 006
Valdeltagande 2011 65,4% Förkastade röster 60
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 36,3 16 3 597 +6,7 +3 +198 -1,9 -983
Saml 18,0 8 1 785 -1,9 -1 -507 -1,5 -555
KD 15,7 7 1 558 -8,6 -4 -1 231 +13,3 +1 266
VÄNST 11,9 5 1 180 -0,1 0 -204 -0,4 -302
Sannf 9,5 4 941 +6,4 +3 +585 -5,4 -848
C 8,0 3 795 -2,0 -1 -357 -1,6 -360
Gröna 0,6 0 61 -0,5 0 -62 -1,6 -201

Norra Savolax valkrets - Varkaus - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 18 449
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 917
Valdeltagande 54,1% Godkända röster 2008 11 495
Valdeltagande 2008 61,4% Godkända röster 2011 12 006
Valdeltagande 2011 65,4% Förkastade röster 60
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 37,1 35,6 36,3 1 694 1 903 3 597 16 +6,7 +198 +3 -1,9 -983
Saml 18,1 17,9 18,0 829 956 1 785 8 -1,9 -507 -1 -1,5 -555
KD 13,8 17,3 15,7 632 926 1 558 7 -8,6 -1 231 -4 +13,3 +1 266
VÄNST 11,9 11,9 11,9 544 636 1 180 5 -0,1 -204 0 -0,4 -302
Sannf 10,0 9,0 9,5 459 482 941 4 +6,4 +585 +3 -5,4 -848
C 8,4 7,7 8,0 382 413 795 3 -2,0 -357 -1 -1,6 -360
Gröna 0,6 0,6 0,6 29 32 61 0 -0,5 -62 0 -1,6 -201