Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Nya fullmäktige Infotext för sidan

I tabellen visas antalet mandat respektive röstetalet för varje parti eller grupp som har fått mandat i det nya fullmäktige. Namnen kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår. Det stör "ny" bredvid kandidaten om han/hon inte har suttit i det gamla fullmäktige. I slutet på raden visas kandidatens yrke samt ålder enligt vad kandidaten har uppgett. Resultaten är slutliga först efter kontrollräkningen.

Genom att klicka på kandidatens namn ser du hans/hennes understöd i de olika röstningsområdena.

    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -11
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 52 297
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 30 384
Valdeltagande 58,4% Godkända röster 2008 30 989
Valdeltagande 2008 62,1% Godkända röster 2011 36 313
Valdeltagande 2011 72,9% Förkastade röster 148

Visa suppleanterna

Parti Kandidat   Röster Yrke ålder  
Samlingspartiet (Saml) Mandat 15, förändring -2
  Markku Mäntymaa 1050 kansanedustaja 58
  Marko Heinonen 329 yrittäjä 41
  Anne-Marie Viinamäki 274 rehtori - rektor 52
  Riitta Pääjärvi-Myllyaho ny 270 liikunnan ja terveystiedon lehtori 52
  Seppo Rapo 236 kehitysinsinööri 62
  Kari Pastuhov 230 hätäkeskuksen johtaja 47
  Susanna Koski ny 220 HTM, myyntiassistentti 27
  Raija Kujanpää 218 johtava julkinen oikeusavustaja, asianajaja 61
  Juha Häkkinen 209 toimitusjohtaja 53
  Pentti Risberg ny 197 hallituksen puheenjohtaja 66
  Leena Tulimaa 167 liikunnan ja terveystiedon lehtori 51
  Juha Silander ny 154 yrittäjä, lakiekonomi 33
  Laura Välimäki ny 151 sairaanhoitaja AMK 33
  Daniel Lahti ny 145 opiskelija, kauppatieteiden yo 25
  Salla Rundgren 130 henkilöstöpäällikkö, HTM 34
  Marianne Munkki 126 DI, KTM 43 Suppleant
  Kai Luoma ny 122 rehtori 45 Suppleant
  Markku Rautonen ny 119 henkilöstöpäällikkö - personalchef 57 Suppleant
  Johanna Ahopelto 107 kauppatieteiden ja filosofian tohtori, yrittäjä 45 Suppleant
  Pasi Roimela ny 102 yritysedustaja 39 Suppleant
  Mirja Kiviniemi ny 95 toimistopäällikkö 51 Suppleant
  Mauri JV. Öljymäki ny 94 kauppias-yrittäjä, konsultti 71 Suppleant
  Mikael Vironen ny 80 myynti-markkinointipäällikkö - försäljnings-marknadsföringschef 46 Suppleant
  Lotta Saarikoski ny 77 osastojohtaja, yliopettaja 52 Suppleant
  Arto Alho 77 yrittäjä 61 Suppleant
  Maria Järlström ny 71 KTT, yliopistonlehtori 45 Suppleant
  Peter Remahl ny 68 asiakaspäällikkö 56 Suppleant
  Seida Sohrabi ny 65 opiskelija 22 Suppleant
  Ari-Pekka Laitalainen ny 64 DI, alueidenkäytön ylitarkastaja 46 Suppleant
  Teresa Laine-Puhakainen ny 64 asianajaja - advokat 41 Suppleant
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Mandat 15, förändring +2
  Joakim Strand 1108 jurist, ekonom 30
  Anna Bertills ny 419 verkställande direktör-toimitusjohtaja 33
  Hans Frantz 334 pol.lic., lärare 64
  Ulla Granfors 314 rektor, lektor 60
  Barbro Kloo 279 omsorgschef 62
  Anna-Lena Ahlnäs 263 sjukskötare YH 43
  Anne Salovaara-Kero ny 254 utbildningsansvarig, närståendevårdare 38
  Lars-Erik Wägar 244 dipl.ekon. 70
  Helena Boucht-Lindeman 217 ekon.mag., företagare 66
  Ragnvald Blomfeldt 184 area manager 54
  Kaj Skåtar 181 vicehäradshövding, pensionär 75
  Johan Kullas ny 172 VD 41
  Thomas Öhman ny 134 rektor 59
  Sture Erickson ny 122 pol.mag. 60
  Kristina Stenman ny 109 migrationsdirektör 50
  Rune Rönn ny 107 pensionär 67 Suppleant
  Johan Ångerman ny 100 byggnadsarkitekt 51 Suppleant
  Martin Norrgård ny 91 studerande 25 Suppleant
  Saqip Shkreta ny 89 lärare 49 Suppleant
  Tom Gullberg ny 85 akademilektor 47 Suppleant
  Stefan Asplund ny 83 entrepenör, innovatör 42 Suppleant
  Elisabet Rantschukoff ny 81 riksdagsassistent-kansanedustajan avustaja 54 Suppleant
  Patrik Ehnström ny 78 urolog, biträdande överläkare 38 Suppleant
  Robert Grönblom ny 75 dipl.ing., företagare 58 Suppleant
  Marit Nilsson-Väre ny 73 FM, lektor 52 Suppleant
  Gun Väkeväinen ny 71 rektor 51 Suppleant
  Ann-Sofi Loo ny 70 PeM, lärare 36 Suppleant
  Mathias Skytte ny 67 trader, ekonom 28 Suppleant
  Håkan Anttila ny 66 ekonomieråd 67 Suppleant
  Viveca Bäck ny 65 PL, lektor 66 Suppleant
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) Mandat 14, förändring -2
  Miapetra Kumpula-Natri 1394 kansanedustaja - riksdagsledamot 40
  Matias Mäkynen ny 324 oikeustieteen opiskelija 22
  Anita Niemi-Iilahti ny 285 hallintotieteiden tohtori, docent 65
  Arja Miettinen 274 kuntosalinohjaaja, hoitaja 58
  Raimo Rauhala 214 kunnallisneuvos 73
  Per Hellman 205 ekon. mag. - KTM 65
  Arttu Uhlgrén 181 moottoriasentaja 32
  Kim Berg ny 163 röntgenhoitaja, luottamusmies 38
  Pirjo Andrejeff 159 hallintosihteeri, eläkeläinen 65
  Erkki Teppo 150 toiminnanohjaaja 64
  Pauli Karhu ny 140 pääluottamusmies, eläkeläinen 67
  Jorma Kivimäki ny 128 ay-toimitsija, eläkeläinen 61
  Markku Ahonpää ny 117 palveluesimies 56
  Marjatta Kiviranta 102 eläkeläinen, hoitaja 66
  Tapio Ruostetoja ny 101 pääluottamusmies, koestaja 45 Suppleant
  Kari Laine 82 haastemiesten esimies 50 Suppleant
  Piia Yli-Heikkuri ny 81 pääluottamusmies, myyjä 31 Suppleant
  Christer Westerback ny 79 pensionär 67 Suppleant
  Aimo Pukkila 75 eläkeläinen 72 Suppleant
  Maarit Kujala ny 70 lähihoitaja, luottamusmies 33 Suppleant
  Johanna Sparf ny 66 toimitsija 35 Suppleant
  Markku Saari ny 62 myyjä, eläkeläinen 67 Suppleant
  Seppo Hakala ny 61 rakennusinsinööri - byggnadsingenjör 55 Suppleant
  Niko Manninen ny 60 kokoonpanija 31 Suppleant
  Virva Hirvi-Nevala ny 54 merkonomi, palveluasiantuntija 51 Suppleant
  Marianne Waltermann ny 50 lehtori - lektor 43 Suppleant
  Kai Kleemola 49 eläkeläinen 63 Suppleant
  Alexandra Furu ny 46 studerande 23 Suppleant
Sannfinländarna (Sannf) Mandat 9, förändring +8
  Maria Tolppanen ny 1261 kansanedustaja 59
  Mauri Ollila 346 yrittäjä 60
  Jukka Mäkynen 322 yrittäjä, kirvesmies 51
  Harri Leppälä 311 eläkeläinen 46
  Risto Helin ny 242 yrittäjä 55
  Matti Vahtera ny 241 material coordinator 33
  Lauri Karppi ny 109 tekniikan kandidaatti 31
  Kim Sorvari ny 109 yrittäjä 43
  Ville Jussila ny 88 tekninen myyjä 39
  Vesa Kela ny 81 filosofian maisteri, lehtori 42 Suppleant
  Jouni Helle ny 80 käyttöönottoinsinööri 32 Suppleant
  Jarno Kojonen ny 70 asentaja 37 Suppleant
  Matias Kvist ny 70 opiskelija 18 Suppleant
  Matti Anttonen ny 66 DI, toiminnanjohtaja 34 Suppleant
  Raija Koivisto ny 65 DI, opiskelija 30 Suppleant
  Risto Suni ny 55 myyntipäällikkö, eläkeläinen 66 Suppleant
  Raimo Mäenpää ny 44 tietoturvapäällikkö 59 Suppleant
  Sinikka Havulehto ny 41 sekatyömies 60 Suppleant
Centern i Finland (C) Mandat 4, förändring -7
  Anne Rintamäki ny 267 poliisi 48
  Merja Rintamäki 211 emäntä, kotiäiti 44
  Arja Haapaoja 165 päiväkodin johtaja 57
  Pasi Keskinen 139 muuntaja-asentaja 37
  Mikko Nybacka 139 kirvesmies 59 Suppleant
  Risto Kukko 92 työnjohtaja, eläkeläinen 69 Suppleant
  Sinikka Kallio 75 terveydenhoitaja, kätilö 56 Suppleant
  Toivo Ikonen 54 opettaja 56 Suppleant
Vänsterförbundet (VÄNST) Mandat 4, förändring -1
  Harri Moisio 679 nuorisokodin johtaja 58
  Taina Lehto 157 eläkeläinen 62
  Anneli Lehto ny 142 rakennusinsinööri (AMK) 29
  Vesa Isomöttönen 111 työsuojeluvaltuutettu, putkiasentaja 56
  Päivi Moisio ny 108 lastentarhanopettaja 56 Suppleant
  Jorma Katajamäki ny 58 rakennusmies, alueyksikön luottamusmies 50 Suppleant
  Heikki Männistö ny 56 eläkeläinen 69 Suppleant
  Jarmo Wahlström ny 48 opettaja 73 Suppleant
Gröna förbundet (Gröna) Mandat 3, förändring 0
  Ivanka Capova ny 154 kouluttaja - utbildare 28
  Laura Ala-Kokko ny 147 yrittäjä - företagare 32
  Eeva Simons ny 132 HuK, tradenomi 37
  Juha Tuomikoski ny 126 koulutuspäällikkö- utbildningschef 51 Suppleant
  Tapio Antero Osala 104 ekonomi- ekonom 59 Suppleant
  Matti Tuomaala ny 86 tekniikan ylioppilas 29 Suppleant
Kristdemokraterna i Finland (KD) (KD) Mandat 3, förändring +1
  Heimo Hokkanen 385 toiminnanjohtaja 62
  Kalervo Laaksoharju ny 212 yrittäjä, konsultti 59
  May-Gret Axell 147 FM, lärare - opettaja 61
  Tomi Kaunismäki ny 82 DI, kauppat. kand. 31 Suppleant
  Raimo Kivistö ny 69 nuorisotyöntekijä 47 Suppleant
  Ari Mäkelä ny 52 hitsaaja, pääluottamusmies 38 Suppleant