Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Egentliga Finlands valkrets - Vehmaa - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 901
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 330
Valdeltagande 70,4% Godkända röster 2008 1 401
Valdeltagande 2008 71,8% Godkända röster 2011 1 375
Valdeltagande 2011 72,7% Förkastade röster 8
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 35,7 8 475 +0,7 0 -16 +7,9 +93
YL VV 18,6 4 247 - - - - -
SDP 14,4 4 191 -11,3 -1 -168 -3,3 -52
Saml 16,5 3 219 -11,7 -3 -176 -1,2 -24
VÄNST 8,3 1 110 +3,4 0 +42 +0,6 +4
Sannf 6,6 1 88 +0,3 0 0 -15,8 -220

Egentliga Finlands valkrets - Vehmaa - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 901
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 330
Valdeltagande 70,4% Godkända röster 2008 1 401
Valdeltagande 2008 71,8% Godkända röster 2011 1 375
Valdeltagande 2011 72,7% Förkastade röster 8
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 34,1 36,8 35,7 185 290 475 8 +0,7 -16 0 +7,9 +93
YL VV 14,8 21,2 18,6 80 167 247 4 - - - - -
SDP 14,9 14,0 14,4 81 110 191 4 -11,3 -168 -1 -3,3 -52
Saml 19,0 14,7 16,5 103 116 219 3 -11,7 -176 -3 -1,2 -24
VÄNST 9,2 7,6 8,3 50 60 110 1 +3,4 +42 0 +0,6 +4
Sannf 7,9 5,7 6,6 43 45 88 1 +0,3 0 0 -15,8 -220