Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Savolax valkrets - Vesanto - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 003
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 235
Valdeltagande 61,8% Godkända röster 2008 1 358
Valdeltagande 2008 65,8% Godkända röster 2011 1 353
Valdeltagande 2011 66,5% Förkastade röster 3
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 65,7 15 811 +15,8 +4 +134 +21,0 +207
Sannf 15,9 3 196 +10,9 +2 +128 +0,2 -16
SDP 14,3 3 176 -14,6 -3 -216 -8,3 -129
Saml 3,6 0 45 -10,8 -3 -151 -5,7 -81
KD 0,6 0 7 -1,3 0 -18 -1,2 -17

Norra Savolax valkrets - Vesanto - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 003
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 235
Valdeltagande 61,8% Godkända röster 2008 1 358
Valdeltagande 2008 65,8% Godkända röster 2011 1 353
Valdeltagande 2011 66,5% Förkastade röster 3
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 65,4 66,2 65,7 531 280 811 15 +15,8 +134 +4 +21,0 +207
Sannf 16,6 14,4 15,9 135 61 196 3 +10,9 +128 +2 +0,2 -16
SDP 13,3 16,1 14,3 108 68 176 3 -14,6 -216 -3 -8,3 -129
Saml 4,3 2,4 3,6 35 10 45 0 -10,8 -151 -3 -5,7 -81
KD 0,4 0,9 0,6 3 4 7 0 -1,3 -18 0 -1,2 -17