Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vetil - Nya fullmäktige Infotext för sidan

I tabellen visas antalet mandat respektive röstetalet för varje parti eller grupp som har fått mandat i det nya fullmäktige. Namnen kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår. Det stör "ny" bredvid kandidaten om han/hon inte har suttit i det gamla fullmäktige. I slutet på raden visas kandidatens yrke samt ålder enligt vad kandidaten har uppgett. Resultaten är slutliga först efter kontrollräkningen.

Genom att klicka på kandidatens namn ser du hans/hennes understöd i de olika röstningsområdena.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 714
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 757
Valdeltagande 65,0% Godkända röster 2008 1 921
Valdeltagande 2008 68,5% Godkända röster 2011 2 036
Valdeltagande 2011 73,9% Förkastade röster 7

Visa suppleanterna

Parti Kandidat   Röster Yrke ålder  
Centern i Finland (C) Mandat 10, förändring -2
  Jussi Torppa 109 yrittäjä 53
  Raimo Haapalehto ny 67 luokanopettaja, eläkeläinen 62
  Kauko Koskela 67 maanviljelijä 51
  Jukka Torppa ny 55 insinööri 37
  Kimmo Anttila ny 54 yrittäjä 39
  Veijo Savolainen 50 eläkeläinen 71
  Johanna Järvelä ny 45 KM, erityisluokanopettaja 36
  Pirkko Vikman 41 luokanohjaaja 59
  Riitta Huusko ny 39 perushoitaja, eläkeläinen 61
  Erkki Lassila ny 39 toimitusjohtaja 60
  Kirsi Läspä ny 34 yrittäjä, autonkuljettaja 53 Suppleant
  Sanni Aho-Kivioja ny 26 verkkopäällikkö 27 Suppleant
  Antero Tikkakoski 26 KTM, toimitusjohtaja 58 Suppleant
  Hannu Lassila ny 24 maanviljelijä 63 Suppleant
  Jouko Pilvilampi ny 24 rakennusmestari, maanviljelijä 57 Suppleant
  Merja Lokasaari ny 23 floristi 44 Suppleant
  Helena Oravasaari ny 22 maatalousyrittäjä 48 Suppleant
  Mirja Aho ny 15 eläkeläinen 60 Suppleant
  Kari Pollari ny 12 metsäkoneenkuljettaja 27 Suppleant
Sannfinländarna (Sannf) Mandat 6, förändring -1
  Vuokko Lahti 91 toimittaja, FM 36
  Esko Aho 60 yrittäjä 49
  Kaarle Kaistila 51 yrittäjä 43
  Leo Saari 40 sähköasentaja 60
  Mari Huusko ny 24 sosionomi (amk) 31
  Marketta Pulkkinen 22 eläkeläinen, maatalon emäntä 64
  Jarmo Nykänen ny 21 ilmastointiasentaja 50 Suppleant
  Arto Pihlajamaa ny 19 eläkeläinen 65 Suppleant
  Pekka Saarikettu ny 17 yrittäjä 59 Suppleant
  Jussi Leppäniemi ny 16 automaatioinsinööri 35 Suppleant
  Susanna Tunkkari ny 15 maatalousyrittäjä 37 Suppleant
  Eija Syrjälä ny 13 kirjastovirkailija 52 Suppleant
PRO - Veteli Yhteislista (Övr.) Mandat 3
  Martti Pihlajamaa ny 94 diplomi-insinööri 58
  Ilpo Åivo 50 mets.ins. 62
  Jussi Pulkkinen 29 maanviljelijä 50
  Riitta Kola ny 29 ammattiopettaja 40 Suppleant
  Vesa-Matti Patana ny 10 metsäkoneen kuljettaja 31 Suppleant
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) Mandat 1, förändring 0
  Erkki Lumppio 73 eläkeläinen, palomies 67
  Markku Koivuluoma ny 21 eläkeläinen, maatalouslomittaja 65 Suppleant
  Helena Kellokoski ny 11 laitoshuoltaja 56 Suppleant
Kristdemokraterna i Finland (KD) (KD) Mandat 1, förändring +1
  Saara Tikkakoski ny 42 erityisopettaja 58
  Marianna Parpala ny 29 terveydenhoitajaopiskelija 21 Suppleant
  Timo Harju ny 11 autonasentaja, hitsaaja 60 Suppleant