Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Savolax valkrets - Vieremä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 174
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 869
Valdeltagande 59,4% Godkända röster 2008 1 996
Valdeltagande 2008 62,0% Godkända röster 2011 2 104
Valdeltagande 2011 66,9% Förkastade röster 16
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 55,5 13 1 038 -3,8 -4 -146 +11,5 +111
yl Vie 26,6 6 497 - - - - -
Sannf 12,2 2 228 +12,2 +2 +228 -12,4 -290
Saml 3,9 0 72 -0,2 -1 -8 -5,0 -115
KD 1,8 0 34 -1,3 0 -29 -0,7 -20

Norra Savolax valkrets - Vieremä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 174
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 869
Valdeltagande 59,4% Godkända röster 2008 1 996
Valdeltagande 2008 62,0% Godkända röster 2011 2 104
Valdeltagande 2011 66,9% Förkastade röster 16
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 56,1 54,7 55,5 617 421 1 038 13 -3,8 -146 -4 +11,5 +111
yl Vie 27,8 24,8 26,6 306 191 497 6 - - - - -
Sannf 11,1 13,8 12,2 122 106 228 2 +12,2 +228 +2 -12,4 -290
Saml 3,2 4,8 3,9 35 37 72 0 -0,2 -8 -1 -5,0 -115
KD 1,8 1,8 1,8 20 14 34 0 -1,3 -29 0 -0,7 -20