Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Viitasaari - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 864
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 568
Valdeltagande 61,4% Godkända röster 2008 3 708
Valdeltagande 2008 62,0% Godkända röster 2011 3 851
Valdeltagande 2011 65,2% Förkastade röster 31
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 38,3 11 1 367 +2,2 0 +27 +5,9 +117
SDP 31,7 9 1 132 -6,4 -2 -282 +5,5 +123
Sannf 13,5 3 480 +10,5 +3 +369 -3,2 -160
Saml 11,0 3 391 -0,9 0 -47 +1,0 +8
KD 5,5 1 198 -0,8 0 -38 0,0 -15

Mellersta Finlands valkrets - Viitasaari - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 864
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 568
Valdeltagande 61,4% Godkända röster 2008 3 708
Valdeltagande 2008 62,0% Godkända röster 2011 3 851
Valdeltagande 2011 65,2% Förkastade röster 31
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 37,9 38,8 38,3 766 601 1 367 11 +2,2 +27 0 +5,9 +117
SDP 32,5 30,7 31,7 657 475 1 132 9 -6,4 -282 -2 +5,5 +123
Sannf 12,9 14,2 13,5 260 220 480 3 +10,5 +369 +3 -3,2 -160
Saml 10,9 11,0 11,0 221 170 391 3 -0,9 -47 0 +1,0 +8
KD 5,7 5,3 5,5 116 82 198 1 -0,8 -38 0 0,0 -15