Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Villmanstrand - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -29
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 58 835
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 31 775
Valdeltagande 54,3% Godkända röster 2008 33 149
Valdeltagande 2008 57,6% Godkända röster 2011 38 432
Valdeltagande 2011 67,6% Förkastade röster 177
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 22,6 14 7 191 -4,4 -6 -1 784 -2,6 -2 489
Saml 21,1 13 6 691 -0,8 -6 -544 +0,3 -1 282
C 19,5 12 6 200 -3,0 -16 -1 249 +2,7 -246
Sannf 14,3 9 4 547 +10,6 +5 +3 322 -5,2 -2 955
YL Myö 9,2 5 2 910 - - - - -
Gröna 5,9 3 1 869 +0,7 -1 +141 +0,5 -185
KD 5,6 3 1 775 -2,1 -2 -788 -2,3 -1 264
VÄNST 1,5 0 461 -0,9 -1 -307 -1,9 -835
SP 0,3 0 80 +0,1 0 +23 +0,2 +42
Pir 0,2 0 51 +0,2 0 +51 -0,1 -67

Kymmene valkrets - Villmanstrand - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -29
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 58 835
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 31 775
Valdeltagande 54,3% Godkända röster 2008 33 149
Valdeltagande 2008 57,6% Godkända röster 2011 38 432
Valdeltagande 2011 67,6% Förkastade röster 177
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 23,3 22,1 22,6 3 424 3 767 7 191 14 -4,4 -1 784 -6 -2,6 -2 489
Saml 21,5 20,7 21,1 3 164 3 527 6 691 13 -0,8 -544 -6 +0,3 -1 282
C 20,4 18,8 19,5 2 997 3 203 6 200 12 -3,0 -1 249 -16 +2,7 -246
Sannf 14,1 14,5 14,3 2 082 2 465 4 547 9 +10,6 +3 322 +5 -5,2 -2 955
YL Myö 7,9 10,2 9,2 1 166 1 744 2 910 5 - - - - -
Gröna 4,9 6,7 5,9 722 1 147 1 869 3 +0,7 +141 -1 +0,5 -185
KD 6,2 5,1 5,6 907 868 1 775 3 -2,1 -788 -2 -2,3 -1 264
VÄNST 1,5 1,4 1,5 223 238 461 0 -0,9 -307 -1 -1,9 -835
SP 0,1 0,4 0,3 20 60 80 0 +0,1 +23 0 +0,2 +42
Pir 0,1 0,2 0,2 21 30 51 0 +0,2 +51 0 -0,1 -67