Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Virdois - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 202
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 964
Valdeltagande 64,3% Godkända röster 2008 4 337
Valdeltagande 2008 69,0% Godkända röster 2011 4 238
Valdeltagande 2011 68,9% Förkastade röster 21
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 38,2 11 1 514 +2,0 +1 -57 +5,0 +107
SDP 23,0 6 910 +2,0 0 0 +4,9 +144
Saml 14,3 4 567 -6,5 -2 -334 +4,8 +165
Sannf 13,4 4 531 +5,1 +2 +170 -9,2 -428
VÄNST 6,1 1 242 -1,3 -1 -78 +0,8 +16
KD 4,5 1 179 -1,5 0 -82 -2,4 -114
FKP 0,5 0 21 +0,5 0 +21 +0,2 +6

Birkalands valkrets - Virdois - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 202
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 964
Valdeltagande 64,3% Godkända röster 2008 4 337
Valdeltagande 2008 69,0% Godkända röster 2011 4 238
Valdeltagande 2011 68,9% Förkastade röster 21
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 35,8 40,4 38,2 683 831 1 514 11 +2,0 -57 +1 +5,0 +107
SDP 24,4 21,7 23,0 465 445 910 6 +2,0 0 0 +4,9 +144
Saml 13,9 14,7 14,3 265 302 567 4 -6,5 -334 -2 +4,8 +165
Sannf 14,3 12,6 13,4 273 258 531 4 +5,1 +170 +2 -9,2 -428
VÄNST 6,0 6,2 6,1 115 127 242 1 -1,3 -78 -1 +0,8 +16
KD 5,1 4,0 4,5 97 82 179 1 -1,5 -82 0 -2,4 -114
FKP 0,6 0,5 0,5 11 10 21 0 +0,5 +21 0 +0,2 +6