Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Virolahti - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 840
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 715
Valdeltagande 60,8% Godkända röster 2008 1 821
Valdeltagande 2008 63,1% Godkända röster 2011 1 907
Valdeltagande 2011 68,9% Förkastade röster 12
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 52,5 12 900 -3,2 0 -114 +4,7 -12
SDP 24,7 5 423 -2,5 -1 -72 +8,7 +118
Saml 13,6 3 233 -0,7 0 -28 +3,8 +46
Sannf 6,1 1 105 +3,3 +1 +54 -13,4 -267
Gröna 3,1 0 54 +3,1 0 +54 +1,2 +16

Kymmene valkrets - Virolahti - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 840
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 715
Valdeltagande 60,8% Godkända röster 2008 1 821
Valdeltagande 2008 63,1% Godkända röster 2011 1 907
Valdeltagande 2011 68,9% Förkastade röster 12
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 51,5 53,4 52,5 450 450 900 12 -3,2 -114 0 +4,7 -12
SDP 23,8 25,5 24,7 208 215 423 5 -2,5 -72 -1 +8,7 +118
Saml 15,3 11,8 13,6 134 99 233 3 -0,7 -28 0 +3,8 +46
Sannf 6,5 5,7 6,1 57 48 105 1 +3,3 +54 +1 -13,4 -267
Gröna 2,7 3,6 3,1 24 30 54 0 +3,1 +54 0 +1,2 +16