Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vörå - Nya fullmäktige Infotext för sidan

I tabellen visas antalet mandat respektive röstetalet för varje parti eller grupp som har fått mandat i det nya fullmäktige. Namnen kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår. Det stör "ny" bredvid kandidaten om han/hon inte har suttit i det gamla fullmäktige. I slutet på raden visas kandidatens yrke samt ålder enligt vad kandidaten har uppgett. Resultaten är slutliga först efter kontrollräkningen.

Genom att klicka på kandidatens namn ser du hans/hennes understöd i de olika röstningsområdena.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -21
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 306
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 564
Valdeltagande 67,7% Godkända röster 2008 3 829
Valdeltagande 2008 73,9% Godkända röster 2011 4 035
Valdeltagande 2011 77,2% Förkastade röster 26

Visa suppleanterna

Parti Kandidat   Röster Yrke ålder  
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Mandat 26, förändring -10
  Rainer Bystedt 234 jordbruksföretagare 52
  Martin Markén 193 bonde 66
  Kjell Heir 167 förvaltningschef/hallintopäällikkö 53
  Katarina Heikius ny 142 vd 47
  Roy Björklund 134 pensionär 66
  Gustav Backman 115 trafikant 57
  Kenneth Pärus ny 102 jordbrukare, häradsdomare 52
  Åke Helsing 100 tekniker, jordbrukare 64
  Harry Backlund 99 byggmästare/rakennusmestari 69
  Anna-Lena Blusi 96 friskvårdspedagog 45
  Leena Nikkari-Östman 95 löneräknare 37
  Kurt Finne 95 byggnadsarbetare 64
  Ove Bergman 84 teamleader 46
  Gunilla Jusslin 84 ledande skötare 58
  Ulf Kullas 83 jordbrukare, företagare 31
  Stig Svens 80 bonde/maanviljelijä 60
  Elina Ihamäki 80 jordbrukare/maatalousyrittäjä 30
  Victor Ohlis 80 verksamhetsutvecklare 29
  Michael Kamis 78 bonde 49
  Bror Staffas 76 distrikschef, jordbrukare 61
  Stefan Kulp ny 74 studiehandledare/opinto-ohjaaja 56
  Satu Houtsonen ny 74 jordbrukare, välmåendecoach/maanviljelijä, hyvinvointivalmentaja 34
  Karita Ohlis 73 laboratorieskötare/laboratoriohoitaja 61
  Kjell Engström ny 73 jordbrukare/maanviljelijä 43
  Ulrika Forss ny 67 politices magister 24
  Jan-Erik Stenroos 62 jordbrukare 61
  Hannah Kastus ny 57 jordbrukare 32 Suppleant
  Göran Westerlund ny 52 ekonom 62 Suppleant
  Sigfrid Hannus ny 52 brandmästare 52 Suppleant
  Fredrik Bengts ny 49 kyrkvaktmästare 45 Suppleant
  Anna Käcko 45 flyktinghandledare 27 Suppleant
  Marie Sjöblom ny 38 skolgångsbiträde 44 Suppleant
  Gunda Lillbacka 32 jordbrukare 63 Suppleant
  Fredrik Småros ny 31 jordbrukare, husbyggare 40 Suppleant
  Teresa Turtonen ny 30 pedagogie magister 36 Suppleant
  Stefan Sandkvist 27 teknisk assistent 55 Suppleant
  Caroline Södergård-Hahn ny 26 bokförare, löneräknare 31 Suppleant
  Ann-Kristin Redlig ny 26 laboratorieskötare 53 Suppleant
  Johan Heikkilä ny 21 ingenjör/insinööri 37 Suppleant
  Ralf Wallin ny 13 direktör/johtaja 59 Suppleant
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) Mandat 1, förändring -2
  Carina Smeds 79 läkarsekreterare 47
  Lis-Britt Ludén 29 tandskötare 55 Suppleant
  Elvi Östman 29 pensionär 63 Suppleant