Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Ylöjärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 23 102
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 13 639
Valdeltagande 59,4% Godkända röster 2008 13 932
Valdeltagande 2008 64,2% Godkända röster 2011 16 182
Valdeltagande 2011 72,6% Förkastade röster 77
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 24,5 13 3 343 -1,7 -1 -314 +1,7 -354
SDP 21,1 11 2 875 -3,3 -2 -518 -0,3 -586
Sannf 18,0 9 2 455 +15,3 +8 +2 081 -7,2 -1 618
C 14,5 8 1 976 -4,8 -3 -717 +4,5 +353
VÄNST 8,8 4 1 197 -3,0 -2 -439 +1,2 -37
Gröna 8,2 4 1 124 +0,8 0 +83 +2,1 +129
KD 3,9 2 535 +0,6 +1 +71 -0,7 -209
FKP 0,7 0 99 -0,9 0 -123 +0,1 +1
Pir 0,3 0 35 +0,3 0 +35 -0,3 -60

Birkalands valkrets - Ylöjärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 23 102
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 13 639
Valdeltagande 59,4% Godkända röster 2008 13 932
Valdeltagande 2008 64,2% Godkända röster 2011 16 182
Valdeltagande 2011 72,6% Förkastade röster 77
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 22,1 26,2 24,5 1 223 2 120 3 343 13 -1,7 -314 -1 +1,7 -354
SDP 22,1 20,4 21,1 1 226 1 649 2 875 11 -3,3 -518 -2 -0,3 -586
Sannf 18,4 17,7 18,0 1 022 1 433 2 455 9 +15,3 +2 081 +8 -7,2 -1 618
C 16,4 13,2 14,5 910 1 066 1 976 8 -4,8 -717 -3 +4,5 +353
VÄNST 9,9 8,0 8,8 549 648 1 197 4 -3,0 -439 -2 +1,2 -37
Gröna 6,5 9,5 8,2 358 766 1 124 4 +0,8 +83 0 +2,1 +129
KD 3,6 4,2 3,9 198 337 535 2 +0,6 +71 +1 -0,7 -209
FKP 0,9 0,6 0,7 49 50 99 0 -0,9 -123 0 +0,1 +1
Pir 0,1 0,3 0,3 8 27 35 0 +0,3 +35 0 -0,3 -60