Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

F11, Förändring 2011 - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 0,0 136 0,0 +136 -0,2 -776
Nylands valkrets 0,1 316 +0,1 +316 -0,2 -1 050
Egentliga Finlands valkrets 0,2 455 +0,2 +455 -0,3 -884
Tavastlands valkrets 0,0 39 0,0 +39 -0,2 -336
Birkalands valkrets 0,1 136 +0,1 +136 -0,2 -554
Kymmene valkrets 0,0 19 0,0 +19 -0,3 -444
Södra Savolax valkrets 0,0 6 0,0 +6 -0,1 -105
Uleåborgs valkrets 0,1 132 +0,1 +132 -0,3 -730
Lapplands valkrets 0,0 19 0,0 +19 -0,1 -105
Hela landet 0,1 1 258 +0,1 +1 258 -0,2 -6 246