Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

FFV, För de fattigas väl - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 0,1 245 -0,2 -438 0,0 -151
Nylands valkrets 0,1 265 0,0 -95 -0,1 -341
Uleåborgs valkrets 0,0 62 0,0 +46 -0,1 -139
Hela landet 0,0 572 0,0 -487 0,0 -763