Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

FKP, Finlands Kommunistiska Parti - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 1,3 3 777 -0,3 -770 +0,8 +1 980
Nylands valkrets 0,3 1 438 0,0 -134 +0,1 +130
Egentliga Finlands valkrets 0,3 775 0,0 -116 0,0 -97
Satakunta valkrets 0,1 103 0,0 -57 0,0 -26
Tavastlands valkrets 0,4 612 -0,2 -331 0,0 -92
Birkalands valkrets 1,1 2 645 -0,1 -368 +0,4 +632
Södra Savolax valkrets 0,0 26 0,0 +26 -0,1 -48
Norra Savolax valkrets 0,2 266 0,0 -50 -0,1 -145
Norra Karelens valkrets 0,2 124 -0,2 -128 -0,2 -159
Vasa valkrets 0,0 86 0,0 -36 -0,1 -149
Mellersta Finlands valkrets 0,8 1 019 -0,3 -467 +0,3 +217
Uleåborgs valkrets 0,1 110 0,0 -85 -0,1 -227
Lapplands valkrets 0,2 193 -0,1 -86 -0,1 -74
Hela landet 0,4 11 174 -0,1 -2 812 +0,1 +1 942