Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Gröna förbundet - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 22,3 63 753 -0,9 -803 +5,7 +5 721
Nylands valkrets 11,9 49 774 +0,4 +1 737 +2,8 +3 783
Egentliga Finlands valkrets 8,6 19 103 -0,3 -1 337 +1,3 +77
Satakunta valkrets 3,6 4 055 -0,7 -1 100 -0,2 -780
Tavastlands valkrets 4,9 8 482 -0,7 -1 371 +0,4 -683
Birkalands valkrets 9,2 21 592 -1,3 -3 392 +1,0 -1 080
Kymmene valkrets 4,7 6 866 +0,2 -210 +0,5 -223
Södra Savolax valkrets 5,1 3 854 -0,6 -736 -2,0 -2 066
Norra Savolax valkrets 4,9 5 456 -1,6 -2 333 -0,6 -1 750
Norra Karelens valkrets 5,2 3 902 -0,6 -557 -0,2 -819
Vasa valkrets 1,8 3 954 +0,1 +86 +0,4 +408
Mellersta Finlands valkrets 6,8 8 636 -0,4 -959 +0,3 -965
Uleåborgs valkrets 5,3 10 937 -1,5 -3 220 +0,4 -1 023
Lapplands valkrets 3,1 2 736 -1,0 -982 -0,4 -672
Hela landet 8,5 213 100 -0,4 -15 177 +1,3 -72